Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24.8 m²
 • 5.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 30.4 m²
 • 3.35 tỷVND
C
 • 6
 • 6
 • 58.6 m²
 • 19 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 20.5 m²
 • 2.5 tỷVND
E
 • 8
 • 8
 • 68 m²
 • 12.9 tỷVND
F
 • 4
 • 2
 • 39.2 m²
 • 6.5 tỷVND