Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 75.9 m²
 • 5.2 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 26 m²
 • 5.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24.8 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 4.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 3.4 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 15.6 m²
 • 3.9 tỷVND