Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 120.9 m²
 • 15.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 64 m²
 • 6 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 100 m²
 • 9.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 80 m²
 • 3.8 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 56.1 m²
 • 5.86 tỷVND
F
 • 114.4 m²
 • 7 tỷVND