Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 22.5 m²
 • 3.79 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 7.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 59 m²
 • 4.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 55 m²
 • 4.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.2 tỷVND