Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 38.7 m²
 • 7.4 tỷVND
B
 • 3
 • 1
 • 45 m²
 • 2.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 41 m²
 • 4 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 45 m²
 • 2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 2.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 2.55 tỷVND