Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 52 m²
 • 3.25 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 124.9 m²
 • 11 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 54.9 m²
 • 4.22 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 68 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 118.8 m²
 • 11 tỷVND
F
 • 157 m²
 • 7.7 tỷVND