Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 66.1 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 3
 • 1
 • 53.3 m²
 • 3.55 tỷVND
C
 • 6
 • 6
 • 87.2 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 5
 • 3
 • 230 m²
 • 16.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 166.5 m²
 • 7.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 100 m²
 • 5.25 tỷVND