Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 26.44 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 52.2 m²
 • 5.05 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 53.5 m²
 • 4.6 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 38.5 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 66.5 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 5.3 tỷVND