Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 67.8 m²
 • 2.15 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 104 m²
 • 5.9 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 52 m²
 • 3.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 91.2 m²
 • 5 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 83.6 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 72 m²
 • 5.2 tỷVND