Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 25.81 m²
 • 2.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 32 m²
 • 2.69 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 50 m²
 • 4.8 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 51.7 m²
 • 6.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 56.3 m²
 • 4.46 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 31 m²
 • 2.69 tỷVND