Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 32 m²
 • 2.69 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 25.81 m²
 • 2.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 56.3 m²
 • 4.46 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 31 m²
 • 2.69 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 26 m²
 • 2.75 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 63.1 m²
 • 6.5 tỷVND