Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 20 m²
 • 2.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 20.9 m²
 • 2.3 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 31.2 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 102.8 m²
 • 9.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 26 m²
 • 3.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 54.7 m²
 • 6.1 tỷVND