Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 55.8 m²
 • 6.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 76 m²
 • 6.2 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 55.8 m²
 • 6.95 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 66.8 m²
 • 6.5 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 62 m²
 • 7.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 63.9 m²
 • 4.6 tỷVND