Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56.6 m²
 • 7.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 44 m²
 • 11.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 59.7 m²
 • 12.9 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 53 m²
 • 10.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 37.7 m²
 • 5.95 tỷVND
F
 • 5
 • 5
 • 33 m²
 • 5 tỷVND