Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 55.8 m²
 • 6.95 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 62 m²
 • 7.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 63.9 m²
 • 4.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 90.65 m²
 • 5.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 32 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 32 m²
 • 4.2 tỷVND