Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51.5 m²
 • 4.3 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 109 m²
 • 13.45 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 37.6 m²
 • 4.46 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 45 m²
 • 8.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 55 m²
 • 8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 49.6 m²
 • 3.7 tỷVND