Nhà đất lân cận

A
 • 125 m²
 • 13.65 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 57.4 m²
 • 9 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 58.8 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 18.8 m²
 • 1.15 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 23.3 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 47.6 m²
 • 5.9 tỷVND