Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 27.7 m²
 • 3.9 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 30.4 m²
 • 3.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 24.5 m²
 • 6.15 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 56.25 m²
 • 10 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 5.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55.5 m²
 • 3.3 tỷVND