Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 43 m²
 • 6.6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 44 m²
 • 6.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 4.1 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 27.7 m²
 • 5.1 tỷVND
E
 • 5
 • 6
 • 63.46 m²
 • 11 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 18.9 m²
 • 2.49 tỷVND