Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16 m²
 • 3.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 12 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 32 m²
 • 17.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 19 m²
 • 2.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15.4 m²
 • 2.15 tỷVND
F
 • 3
 • 1
 • 13.2 m²
 • 3.8 tỷVND