Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 64.4 m²
 • 6.6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 48.5 m²
 • 4.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 126.2 m²
 • 7.6 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 63.7 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 30
 • 30
 • 164.5 m²
 • 22.5 tỷVND
F
 • 7
 • 7
 • 56.6 m²
 • 5.35 tỷVND