Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 87.2 m²
 • 9 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 48.5 m²
 • 4.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 30
 • 30
 • 164.5 m²
 • 22.5 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 64.4 m²
 • 6.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 3.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 126.2 m²
 • 7.6 tỷVND