Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 72 m²
 • 8.2 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 157.2 m²
 • 17 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 47.8 m²
 • 6.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 40 m²
 • 7.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 48 m²
 • 7.6 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 40 m²
 • 10.4 tỷVND