Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 94.6 m²
 • 7.5 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 87.6 m²
 • 7.6 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 42.6 m²
 • 3.9 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 102.8 m²
 • 6.55 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 64 m²
 • 6.35 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 93.5 m²
 • 13.5 tỷVND