Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 21.5 m²
 • 3 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 28.7 m²
 • 8.8 tỷVND
C
 • 8
 • 8
 • 36.1 m²
 • 7.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 40.9 m²
 • 6.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 39 m²
 • 4.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 20.7 m²
 • 3.99 tỷVND