Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 59 m²
 • 6 tỷVND
B
 • 364.1 m²
 • 32 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 95 m²
 • 7.2 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 17 m²
 • 6.5 tỷVND
E
 • 10
 • 10
 • 87 m²
 • 9.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 58.7 m²
 • 5.2 tỷVND