Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 16.5 tỷVND
B
 • 7
 • 5
 • 94 m²
 • 19.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 72 m²
 • 17 tỷVND
D
 • 6
 • 5
 • 75 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 5
 • 4
 • 73.6 m²
 • 11 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29.4 m²
 • 3.6 tỷVND