Nhà đất lân cận

A
 • 71.2 m²
 • 5.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 51.3 m²
 • 1.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 2.25 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 3.09 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 67.3 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 66.35 m²
 • 3.4 tỷVND