Nhà đất lân cận

A
 • 70 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 19
 • 19
 • 163.3 m²
 • 8.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 1.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 1.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 1.95 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.47 tỷVND