Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 66 m²
 • 5.65 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 156 m²
 • 15 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 37 m²
 • 3.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 33.8 m²
 • 3.3 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 56 m²
 • 6.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 52 m²
 • 6.95 tỷVND