Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 23.2 m²
 • 2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 38 m²
 • 2.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 6.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 16.49 m²
 • 1.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 41.8 m²
 • 4.9 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 5.9 tỷVND