Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 75 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 128 m²
 • 9.09 tỷVND
C
Đã bán
 • 128 m²
 • 9.3 tỷVND
D
 • 5
 • 6
 • 57.1 m²
 • 6.5 tỷVND
E
 • 5
 • 4
 • 103 m²
 • 9.2 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 36.6 m²
 • 5.3 tỷVND