Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 55 m²
 • 8.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 28.2 m²
 • 5.39 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 37.6 m²
 • 6.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 26.3 m²
 • 4.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 13.4 m²
 • 2 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 57.86 m²
 • 13.5 tỷVND