Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 56 m²
 • 4.89 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 70 m²
 • 6.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 32 m²
 • 10.5 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 99.8 m²
 • 11.5 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 82.6 m²
 • 14 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 45.2 m²
 • 5 tỷVND