Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 48.4 m²
 • 13 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 2.85 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 2.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 69 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 71.6 m²
 • 3.08 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71.6 m²
 • 2.7 tỷVND