Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 3
 • 108 m²
 • 14 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 126 m²
 • 20.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 128 m²
 • 22 tỷVND
D
 • 2
 • 4
 • 56.6 m²
 • 12.3 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 17.2 m²
 • 3.4 tỷVND
F
 • 6
 • 5
 • 36 m²
 • 7.3 tỷVND