Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 5.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 6.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 21.9 m²
 • 2.2 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 80 m²
 • 7.56 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 5.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 98.2 m²
 • 7.55 tỷVND