Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 14.1 m²
 • 5.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 53 m²
 • 9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 12 m²
 • 2.75 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 30.4 m²
 • 4.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 6.8 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 31.5 m²
 • 5.85 tỷVND