Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 12 m²
 • 2.75 tỷVND
B
 • 10
 • 10
 • 114.4 m²
 • 16.5 tỷVND
C
 • 21
 • 21
 • 118.6 m²
 • 42 tỷVND
D
 • 10
 • 10
 • 115 m²
 • 16.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 6.8 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 31.5 m²
 • 5.85 tỷVND