Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 5
 • 95 m²
 • 26 tỷVND
B
 • 6
 • 4
 • 98 m²
 • 17 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 34.4 m²
 • 7.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 97.4 m²
 • 18.02 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 8
 • 82.8 m²
 • 45 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 46.2 m²
 • 1.7 tỷVND