Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.6 m²
 • 4 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24.6 m²
 • 2.98 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 18 m²
 • 3.15 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 19 m²
 • 3.55 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 28.79 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 17.9 m²
 • 4.5 tỷVND