Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 7.1 tỷVND
B
 • 44.86 m²
 • 19.2 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 54.75 m²
 • 16.5 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 33.7 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 34.2 m²
 • 9 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 2
 • 25 m²
 • 4.4 tỷVND