Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 25 m²
 • 4.59 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 25 m²
 • 2.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 12.9 m²
 • 1.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 12.9 m²
 • 1.55 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 42.9 m²
 • 13 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 24.6 m²
 • 2.98 tỷVND