Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 1
 • 40 m²
 • 9 tỷVND
B
Đã bán
 • 8
 • 8
 • 73.85 m²
 • 21 tỷVND
C
 • 5
 • 6
 • 48.4 m²
 • 12.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 25 m²
 • 5.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 7
 • 7
 • 90 m²
 • 18.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 18 m²
 • 3.7 tỷVND