Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 96 m²
 • 6.7 tỷVND
B
 • 78.4 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 96 m²
 • 6.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 70 m²
 • 5.9 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 45.9 m²
 • 4.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 3.5 tỷVND