Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 63 m²
 • 6.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 20.8 m²
 • 2.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40.7 m²
 • 4 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 260.9 m²
 • 46 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 30 m²
 • 4.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 49.5 m²
 • 3.6 tỷVND