Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 115.7 m²
 • 8.4 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 25 m²
 • 3.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 6.16 m²
 • 6.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 17 m²
 • 2.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 2.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 5.7 tỷVND