Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 62 m²
 • 6.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 38 m²
 • 1.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39.4 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 98.9 m²
 • 7.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 100 m²
 • 8.8 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 81 m²
 • 7.9 tỷVND