Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 70 m²
 • 8.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 2.85 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 37 m²
 • 5.8 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 36.72 m²
 • 8.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 14
 • 14
 • 105.8 m²
 • 13.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 19.2 m²
 • 2.5 tỷVND