Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 6
 • 87.3 m²
 • 11.9 tỷVND
B
 • 4
 • 6
 • 59.5 m²
 • 9.27 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 19.5 m²
 • 3.15 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 58.3 m²
 • 5.7 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 6.8 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 63.9 m²
 • 6.3 tỷVND